بگذر

مقالات چاپ شده در مرداد ماه سال 1398 توسط آقای جلیل حسنی عضو هيات علمي دانشکده علوم پزشکی تربت جام

مقالات چاپ شده در مرداد ماه سال 1398 توسط  آقای جلیل حسنی عضو هيات علمي دانشکده علوم پزشکی تربت جام

  1. توزیع رنگ عنبیه در کودکان ایران و ارتباط آن با عیوب انکساری، آمبلیوپی و استرابیسم
در نگارش مقاله فوق با بیمارستان چشم پزشکی نور تهران و وزیر سابق وزارت بهداشت (دکتر هاشمی) همکاری شده است.

  1. تحلیل مکانی میزان میرایی سوانح ترافیکی در عابران پیاده در ایران در سال 1391
همکاری با دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دکتر افکار

  1. الگوی مصدومیت در سوانح ترافیکی مرتبط با موتور سواران در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی شهید کامیاب مشهد در سال های 1393 تا 1395
همکاری با اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (گروه جراحی ارتوپدی)

انتشار: