بگذر

اطلاعیه وام دانشجویی

اطلاعیه وام دانشجویی

با تبریک به مناسبت فرا رسیدن سال جدید تحصیلی

دانشجویانی که تقاضای وام دانشجویی شامل وام تحصیلی و یا  وام ضروری و وام ودیعه مسکن را دارند میتوانند از تاریخ 10 /7 /1398  تا
17 /7 /1398 با مراجعه به پرتال دانشجویی خود نسبت به ثبت نام اقدام نماییند

شرایط عمومی جهت برخورداری از این وام ها به شرح ذیل اعلام میگردد:

  • دارا بودن الویت نیاز مالی به تشخیص معاونت محترم دانشجویی دانشگاه
  • سپردن تعهد محضری با ضامن معتبر جهت باز پرداخت تسهیلات (ضامن کارمند و یا کاسب جواز دار)

       نکته: جهت دریافت نمونه فرم تعهد نامه محضری به امور دانشجویی مراجعه نمایید.

  • باز کردن حساب جاری در بانک تجارت شعبه 4780 (خیابان المهدی) دقت شود به همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی و کپی آنها در هنگام افتتاح حساب الزامی است.
  • وام دانشجویی به دانشجویان ترم دو به بعد و وام ضروری به دانشجویان ترم سه به بعد تعلق خواهد گرفت.
  • ثبت نام در پرتال دانشجویی

در صورت داشتن هر گونه سوال به امور دانشجویی مراجعه نمایید.

انتشار: