بگذر

بیمه حوادث دانشجویی

به اطلاع کلیه دانشجویان دانشکده علوم پزشکی تربت جام می­رساند تمامی دانشجویان این دانشکده تحت پوشش بیمه حوادث دانشجویی بیمه ایران قرار گرفته اند در صورت بروز هرگونه حادثه مراتب را سریعا به امور دانشجویی دانشکده اطلاع رسانی نمایند.

مدت بیمه نامه: 1398.07.01 لغایت 1399.07.01

انتشار:
آخرین مطالب