بگذر

جشن استقبال از دانشجویان جدیدالورودسال 98 دانشکده علوم پزشکی تربت جام برگزار شد

جشن استقبال از دانشجویان جدیدالورودسال 98 دانشکده علوم پزشکی تربت جام برگزار شد

مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود جهت آشنایی با مسئولین دانشکده و آشنایی با معاونت آموزشی، پژوهشی ودانشجویی،فرهنگی دانشکده علوم پزشکی تربت جام مورخ یکشنبه ۱۹ آبان از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۱:۰۰ درتالار ابن سینا دانشکده برگزار گردید.

رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام در این مراسم  گفت‌: دانشجویان باید از این فرصت پیش آمده به نحو احسن استفاده کنند.
دکتر محمد افکار ذکرکرد: دوران دانشجویی را یکی از بهترین دوران زندگی دانست و اظهار امیدواری کرد: همه دانشجویانی که پا به عرصه دانشگاه گذاشتند بتوانند این دوران را با موفقیت طی و ضمن ارتقای علمی از نظر فرهنگی و اجتماعی هم ارتقاء یابند.

در این مراسم گروه موسیقی دانشکده به اجرای موسیقی محلی برای دانشجویان پرداختند.

انتشار: