بگذر

قابل توجه داوطلبان محترم شرکت در شانزدهمین مرحله فراخوان جذب هیئت علمی پیمانی دانشکده علوم پزشکی تربت جام

با سلام و آرزوی موفقیت به اطلاع واجدین شرایط شرکت در فراخوان میرساند؛ متقاضیانی که شهرستان تربت جام را انتخاب کرده اند جهت دریافت فرم های مربوطه وتکمیل مدارک لازم است با مراجعه به سایت دبیرخانه هیئت جذب دانشگاه مشهد به آدرس                                                  https://v-education.mums.ac.ir/index.php/staff-news/1525-document نسبت به دریافت و مطالعه راهنمای مراحل تشکیل پرونده اقدام نمایید. همچنین بعد از تهیه مدارک مطابق با قالب ذکرشده، پرونده را بصورت حضوری یا از طریق پست به آدرس: تربت جام - خیابان میرقوام الدین -میرقوام الدین 12 -معاونت آموزشی،پژوهشی و دانشجویی،فرهنگی کد پستی:9571786917 ارسال/ تحویل نمایید مهلت ارسال مدارک 1398.11.20 می باشد . ضمنا مدارک مربوطه را داخل کلربوک آبی رنگ تهیه و ارسال فرمایید.

دریافت فرم

شماره های مورد نیاز جهت کسب اطلاغات بیشتر
051-52523224 داخلی 303 آقای خرمی (دبیر امور هیات علمی)
051-52541090 خانم سعیدی (كارشناس ارتقاء و ارزشيابي اساتيد و اعضاي هيات علمي)

انتشار:
آخرین مطالب