بگذر

جشنواره کشوری "کرونا پلی"

جشنواره کشوری "کرونا پلی"

در راستای «پویش دانشجویی مقابله با کرونا» و با هدف فرهنگ سازی مقابله باویروس کرونا، جشنواره کشوری "کرونا پلی" با حمایت معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و به همت دانشگاه علوم پزشکی جهرم ویژه فرزندان کارکنان وزارت بهداشت در سراسر کشور برگزار می‌گردداین مسابقه از تاریخ سوم خرداد به مدت سه روز در جریان خواهد بود.

متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر و شروع رقابت به نشانی اینترنتی coronaplay.ir مراجعه نمایند.

انتشار: