بگذر

اولین جشنواره ورزش‌هـــای همگانـی مجازی دانشــجویان دانشــگاه های علوم پزشـکی کشـــور

اولین جشنواره ورزش‌هـــای همگانـی مجازی دانشــجویان دانشــگاه های علوم پزشـکی کشـــور

اولین جشنواره ورزش‌هـــای همگانـی مجازی دانشــجویان دانشــگاه های علوم پزشـکی کشـــور درخرداد ماه سال جاری به تفکیک برای دانشجویان دختر و پسر در رشته های ورزشی دارت، آمادگی جسمانی، روبیک و طناب زنی به صورت انفرادی برگزار خواهد شد
زمان برگزاری : از روز شنبه مورخ 1399.03.17 لغایت روز پنجشنبه مورخ 1399.03.22 می باشد .
شرایط شرکت:
۱- هر دانشجو می‌تواند تنها در یک رشته ورزشی شرکت نماید.
2- دانشجویانی که در پنجمین المپیاد ورزش های همگانی سال گذشته ثبت نام نموده اند در صورت علاقه مندی
می توانند در جشنواره ورزش های همگانی مجازی مشارکت کنند.
۳- دانشگاه هایی که در رشته های ذکر شده در پنجمین المپیاد سال گذشته نماینده ورزشی معرفی نکرده بودند
می توانند بر اساس سهمیه المپیاد در لیست رزرو ثبت نام نمایند.
۴- دانشجویانی که در جشنواره ورزش های همگانی مجازی شرکت کنند می توانند در المپیاد ورزش های همگانی سال جاری نیز شرکت نمایند.
۵- به دانشجویانی که موفق به کسب مقام شوند جوایز نقدی، حکم و مدال اهدا خواهد شد.
۶- جهت ثبت نام با شماره تلفن ۸۱۴۵۵۵۵۱-۰۲۱ و یا آی دی واتس آپ شماره ۰۹۰۲۲۸۴۲۷۳۳ (خانم منتظری) تماس حاصل نمایید.

انتشار: