بگذر

فراخوان جذب متقاضيان گذراندن تعهدات قانوني طرح هیات علمی مقطع ارشد،دکترای تخصصی در رشته اپیدمیولوژی دانشكده علوم پزشكي تربت جام

به گزارش روابط عمومی، معاون آموزشی دانشکده دکتر حامد محمدی با اعلام این خبر گفت:این دانشکده ، به منظور تامین نیازهای آموزشی و پژوهشی خود براساس دستورالعمل نحوه تعهدات قانونی مطابق با مفاد ماده 14 آیین نامه اداری اعضای هیات علمی ،فراخوان جذب متقاضيان گذراندن تعهدات قانوني طرح هیات علمی را در رشته اپیدمیولوژی ( با پایه مرتبط ) برگزار می نماید .
دکتر محمدی افزود:
متقاضیان رشته های مذکور می توانند مدارک خود را ازتاریخ 1399/05/01 لغایت 1399/05/30 به آدرس:خراسان رضوی - تربت جام -خیابان میرقوام الدین - میرقوام الدین 12- معاونت آموزشی،پژوهشی و دانشجویی،فرهنگی - ساختمان اداری - دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی - کد پستی به شماره 9571786917 به صورت CD/DVD تهیه و از طریق پست سفارشی ارسال نمایند.
شماره تماس دبیرخانه هیات علمی(آقای خرمی) جهت هرگونه سوال:52523224(051) داخلی 303 -  52541090(051)

آگهی و مدارک لازم برای دومین فراخوان هیات علمی تعهدات قانونی


فرم مشخصات

انتشار:
آخرین مطالب