بگذر

دانشکده علوم‌پزشکی تربت جام، اسفراین و دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار می کنند: وبینار اخلاق در پژوهش از ایده تا انتشار نتایج

دانشکده علوم‌پزشکی تربت جام، اسفراین و دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار می کنند:  وبینار اخلاق در پژوهش  از ایده تا انتشار نتایج

وبینار "اخلاق در پژوهش" ویژه اعضای هیئت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارکنان پژوهشی برگزار می گردد.

مدرس: دکتر احسان شمسی گوشکی
دبیر محترم کمیته ی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

زمان برگزاری وبینار: یکشنبه (99/05/26) ساعت 18 الی 20
وبینار دارای امتیاز پژوهشی می باشد و برای شرکت کنندگان گواهی صادر خواهد شد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 05152523224 داخلی 203

انتشار: