بگذر

قابل توجه پذیرفته شدگان سال تحصیلی1400-1399 دانشکده علوم پزشکی تربت جام

ضمن عرض تبریك و آرزوی موفقیت برای پذیرفته شدگان سال تحصیلی1400-1399 دانشکده علوم پزشکی تربت جام به اطلاع می رساند فرآیند ثبت نام شما عزیزان غیر حضوری می باشد، همچنین تمام جزئیات ثبت نام متعاقبا در سایت دانشکده اطلاع رسانی خواهد شد. خواهشمند است از تماس غیر ضروری با سایر واحدهای دانشکده اجتناب نمایید.

انتشار:
آخرین مطالب