بگذر

شماره دانشجویی ، مراحل ورود دانشجویان جدیدالورود به سامانه مجازی

دانشجویان عزیز قبولی شما را در سال تحصیلی جدید در دانشکده علوم پزشکی تربت جام تبریک می گوییم.

  • شماره دانشجویی تمامی دانشجویان در جدول شماره ذیل ذکر شده است.
  • برای ورود به سیسم هم آوا به آدرس ( 256 . 207 . 56 . 10 ) مرا جعه کرده و با استفاده از شماره دانشجویی و کد ملی می توانید وارد سیستم شوید.
  • بعد از ورود به سیستم می توانید برنامه کلاسی خود و موارد دیگر را مشاهده نمایید.
  • به علت گسترش ویروس کرونا این نیمسال به صورت مجازی ارائه می شود.
  • نام سامانه مجازی این دانشکده سامانه نوید به آدرس( https://trjumsnavid.vums.ac.ir ) می باشد.
  • نحوه ورود به سامانه نوید (کد کاربری: email.com@شماره دانشجویی    و   کلمه عبور     sp123456   )
  • دانشجویان عزیز می توانند سوالات خود در خصوص سامانه نوید را از سرکار خانم سعیدی به شماره 05152523224 داخلی 101 مطرح نمایند.
  • در خصوص دانشجویان پسر معافیت تحصیلی آنان در دست اقدام است و اگر مشکلی بود با آنها تماس گرفته خواهد شد و در این مورد نگران نباشند.
  • دانشجویانی که با قرمز مشخص شده اند ثبت نام اینترنتی آنان ثبت نشده است در صورت عدم پیگیری و تکمیل فرآیند ثبت نام تا تاریخ 1399/09/02 قبولی آنان لغو خواهد شد.

لیست شماره دانشجویی

شماره دانشجویی

نام

نام‌خانوادگی

رشته

9911110002

ابوالفضل

اميرنژاد

پرستاری

9911025015

احسان

هلال فريمان

فوریتهای پزشکی

9911127003

ادريس

پورميرزائي

مهندسی بهداشت محیط

9911025010

ارزو

محمدبيگي

فوریتهای پزشکی

9911110026

ارش

فرح بخش حياتي

پرستاری

9911127002

اسيه

بيداله خاني

مهندسی بهداشت محیط

9911127009

اميرمحمد

شيرازي

مهندسی بهداشت محیط

9911127015

اميرمحمد

قره داشي

مهندسی بهداشت محیط

9911110007

بهناز

حدادسيني

پرستاری

9911139014

پروين

رجائي دوست

بهداشت عمومی

9911110018

پگاه

رحماني

پرستاری

9911110031

پويا

لك لري

پرستاری

9911139022

حديثه

قليچي زاوه

بهداشت عمومی

9911139021

حسنا

عزيزي

بهداشت عمومی

9911139027

حسني

نوازي

بهداشت عمومی

9911139028

حميد

نوروزي

بهداشت عمومی

9911127011

راضيه

صالح ابادي

مهندسی بهداشت محیط

9911110011

رسول

خالدي

پرستاری

9911110012

زهرا

خانلري

پرستاری

9911127014

زهرا

فكوراسمعيل ابادي

مهندسی بهداشت محیط

9911139010

زهرا

حشمتي

بهداشت عمومی

9912220001

زهرا

اسمعيلي گلابگير

مامائی

9911139008

زينب

تمتاجي

بهداشت عمومی

9911139009

ساجده سادات

حسيني منش

بهداشت عمومی

9911139026

سارا

محمدپورزاوه

بهداشت عمومی

9911139006

ساره

بياباني

بهداشت عمومی

9911139003

سپيده

اسكندري

بهداشت عمومی

9911025006

ستايش

شيباني

فوریتهای پزشکی

9911110030

سجاد

گنجي

پرستاری

9911139002

سحر

اسكندري

بهداشت عمومی

9911139013

سروش

ذوالفقاري

بهداشت عمومی

9911025004

سعيد

جباري كهجه ئي

فوریتهای پزشکی

9911139004

سعيده

اسيابي ريزه گي

بهداشت عمومی

9912220011

سوسن

نظري اميرابادي

مامائی

9911110008

سيدپويا

حسيني

پرستاری

9911110001

سيدحسين

اسلامي

پرستاری

9911025011

سيدعلي

مرزاني

فوریتهای پزشکی

9911110023

سيدعليرضا

عطاري

پرستاری

9911110009

سيدمحمد

حسيني

پرستاری

9911127012

سيدمصطفي

صديقي

مهندسی بهداشت محیط

9911127019

سيده زهرا

موسوي دشت بزرگ

مهندسی بهداشت محیط

9911139012

سيده فاطمه

درخشي گريزي

بهداشت عمومی

9912220007

سيما

زنگنه قاسم ابادي

مامائی

9911110027

شقايق

فرهادي نيا

پرستاری

9911139005

شيما

بختياري

بهداشت عمومی

9911025013

صارم

نامداري

فوریتهای پزشکی

9912220005

طاهره

خاوري

مامائی

9911127010

عادله

شيرين فريماني

مهندسی بهداشت محیط

9911139007

عاطفه

پهلوان

بهداشت عمومی

9911110013

عسل

خديوي زننده

پرستاری

9911110021

علي

عابديني

پرستاری

9911110029

علي

قديري

پرستاری

9911110014

فاطمه

خزاعي

پرستاری

9911110025

فاطمه

غلامي

پرستاری

9911110036

فاطمه

مينائي

پرستاری

9911127008

فاطمه

شرف زاده

مهندسی بهداشت محیط

9911127018

فاطمه

مهمانخواه گل خطمي

مهندسی بهداشت محیط

9911127021

فاطمه

يوسفي ده برزوئي

مهندسی بهداشت محیط

9911139015

فاطمه

رضائي

بهداشت عمومی

9911139023

فاطمه

گل مزاري

بهداشت عمومی

9912220003

فاطمه

جوان

مامائی

9912220008

فاطمه

طاهري موسوي سراسكانرود

مامائی

9912220009

فاطمه

قاسمي

مامائی

9912220010

فاطمه

گلزارنيا

مامائی

9911110003

فرزانه

باوندي

پرستاری

9911110010

فرزانه

حيدري فورك

پرستاری

9911127020

فرزانه

نوري

مهندسی بهداشت محیط

9911025016

فرشيد

وصال اصيل

فوریتهای پزشکی

9911110033

فريبا

محمدي اسفيوخي

پرستاری

9911127004

اللهه

جامي قادرابادي

مهندسی بهداشت محیط

9911110034

متين

مغربي

پرستاری

9911110004

محدثه

بهرامي شبانكاره

پرستاری

9911110020

محدثه

رمضاني

پرستاری

9911139016

محراب

رفعتي رودي

بهداشت عمومی

9911025003

محمد

تبريزي يادگار

فوریتهای پزشکی

9911110005

محمد

بيات

پرستاری

9911139025

محمد

محمدپور

بهداشت عمومی

9911110028

محمدامير

قدمگاهي

پرستاری

9911110006

محمدامين

تهراني پور

پرستاری

9911127007

محمدامين

دهقاني قلعه سرخ

مهندسی بهداشت محیط

9911139020

محمدجواد

شيرمحمدي علي اكبرخاني

بهداشت عمومی

9911025007

محمدرضا

صفائي

فوریتهای پزشکی

9911139001

محمدرضا

اسدي

بهداشت عمومی

9911025001

مرتضي

اسلامي

فوریتهای پزشکی

9911127001

مريم

بخشي نيا

مهندسی بهداشت محیط

9911127016

مريم

قنبري پور

مهندسی بهداشت محیط

9912220004

مريم

حامدي

مامائی

9912220006

مريم

رنجبرمحمدي

مامائی

9911110017

معصومه

رئوفيان

پرستاری

9912220002

معصومه

بخشي

مامائی

9911110024

معين

علائي احمدي

پرستاری

9911139018

مليحه

سعيدي رباط

بهداشت عمومی

9911025005

مهدي

رضائي

فوریتهای پزشکی

9911110022

مهديه

عشقي

پرستاری

9911110035

مهرداد

مهدوي

پرستاری

9911127006

مهسا

خادم

مهندسی بهداشت محیط

9911025014

مهلا

نجفي منظري

فوریتهای پزشکی

9911139011

مهلا

حيدري

بهداشت عمومی

9911025008

ميعاد

فقهي

فوریتهای پزشکی

9911139017

مينا

زوارسوراني

بهداشت عمومی

9911139019

نازنين

شجاع

بهداشت عمومی

9911127005

نرگس

حسيني

مهندسی بهداشت محیط

9911110015

نسترن

دارسرائي

پرستاری

9911127017

هما

مرادي

مهندسی بهداشت محیط

9911110032

الهه

محمدابادي

پرستاری

9911127013

الهه

عباسيان

مهندسی بهداشت محیط

9911110019

الياس

رضائي حسين اباد

پرستاری

9911025002

ياسر

اقدام

فوریتهای پزشکی

9911025009

ياسين

قربانپور

فوریتهای پزشکی

9911110016

يگانه

دال خال

پرستاری

9911025012

يونس

ميرزاعلي

فوریتهای پزشکی

انتشار:
آخرین مطالب