بگذر

فراخوان جذب متقاضيان گذراندن طرح هیات علمی مقطع PHD و کارشناسی ارشد در رشته پرستاری دانشكده علوم پزشكي تربت جام

به گزارش روابط عمومی، معاون آموزشی دانشکده دکتر حامد محمدی با اعلام این خبر گفت:این دانشکده ، به منظور تامین نیرو مورد نیاز خود ، فراخوان جذب متقاضيان گذراندن طرح هیات علمی مقطع PHD و کارشناسی ارشد در رشته پرستاری دانشكده علوم پزشكي تربت جام برگزار می نماید.
دکتر محمدی افزود:
متقاضیان رشته های مذکور می توانند مدارک خود را ازتاریخ 1399/09/11 لغایت 1399/09/30 به آدرس:خراسان رضوی - تربت جام -خیابان میرقوام الدین - میرقوام الدین 12- معاونت آموزشی،پژوهشی و دانشجویی،فرهنگی - ساختمان اداری - دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی - کد پستی به شماره 9571786917 به صورت CD/DVD تهیه و از طریق پست سفارشی ارسال نمایند.
شماره تماس مسئول جذب و امورهیات علمی(آقای خرمی) جهت هرگونه سوال:52523224(051) داخلی 303 

آگهی و مدارک لازم 

فرم مشخصات

جدول رشته های مورد نیاز

انتشار:
آخرین مطالب