بگذر

برگزاری وبینار مجازی تازه های کرونا

برگزاری وبینار مجازی تازه های کرونا

 برگزاری کارگاه مجازی تازه های کرونا با حضور دکتر افکار ریاست دانشکده علوم پزشکی تربت جام در تاریخ 1399.10.23 در ساعت 9 الی 12 برگزار گردید.

انتشار: