بگذر

اعضای هیات علمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانلود رزومه با فرمت PDF

1

خانم ملیحه عبدالهی

دانلود رزومه

2

خانم زینب هوشیار

دانلود رزومه

3

خانم آسیه متعلمی

دانلود رزومه

4

آقای مصطفی فیاضی

دانلود رزومه

5

خانم مرضیه ایازی

دانلود رزومه

6

آقای مرتضی احمد آبادی

دانلود رزومه

7

آقای سید محسن حسینی معصومیان

دانلود رزومه

8

آقای حامد محمدی

دانلود رزومه

9

خانم فاطمه برزگر

دانلود رزومه

10

آقای جلیل حسنی

دانلود رزومه

11

آقای نجیب الله بااراده

دانلود رزومه

12

خانم اکرم غلامی

دانلود رزومه

انتشار: