بگذر

آموزش مجازی

آموزش مجازی

باتوجه به سیاست های وازرت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بحث مجازی سازی دروس و ارائه دروس به صورت مجازی و همچنین پیگیری مستمر معاونت محترم دانشکده دکترعلی غریبان فیروزکوهی و ریاست محترم دانشکده دکتر محمد افکار، واحد آموزش مجازی از ابتدای آبان1397 در مکان سمعی بصری دانشکده علوم پزشکی تربت جام راه اندازی خواهد شد. از کلیه اساتید و دانشجویان محترم که رزومه فعالیت در سایت و طراحی انواع web سایت ها و سایر نرم افزارهای کاربردی مهارت دارند دعوت به همکاری به عمل می آید. 
برای همکاری به اتاق اساتید آقای معصومیان مراجعه نمایید.

انتشار: