بگذر

کتابخانه دیجیتال

کتابخانه دیجیتال


کتابخانه دیجیتال

اهداف

آیین نامه

منابع الکترونیک

     پایگاه های اطلاعاتی

     مجلات الکترونیک

     کتب الکترونیک

     چند رسانه ای ها

     منابع پزشکی مبتنی بر شواهد

     منابع داخلی


سامانه های فعال وزارت بهداشت

منابع الکترونیک رایگان

راهنماهای آموزشی

کارگاه های آموزشی

 دسترسی از راه دور به منابع  vpn

راهنمای استفاده از vpn

پرسش از کتابدار

اخبار و اطلاعیه ها

فرم نظرسنجی 

نقشه سایت

تماس با ما

انتشار: