بگذر

بخش های کتابخانه

بخش های کتابخانه

 1. مخزن کتاب

دسترسی به منابع موجود در این بخش به صورت سیستم قفسه باز می باشد. این  بخش در حال حاضر شامل تالار كتاب، میز امانت و عضويت و مخزن می باشد.

مهمترین فعالیت های این بخش عبارتند از:

 • فايل و چك نمودن كتب موجود در قفسه‌ها و همچنین کتب برگشتی
 • نظارت، كنترل بر منابع و وجين آن ها
 • بررسي و ارزيابي منابع جهت تكميل و روزآمدسازی مجموعه کتابخانه
 • قفسه خواني و برطرف نمودن اشكالات موجود در چیدمان كتاب ها
 1. بخش فهرست نویسی
  وظیفه فهرست نویسی ، آماده سازی مجموعه کتابهای فارسی و انگلیسی کتابخانه برعهده این بخش است . ورود و تصحیح اطلاعات کتابشناختی کتابها با نرم افزار koha در این بخش انجام می پذیرد.
  فهرست نویسی کتابها در این بخش مطابق قواعد انگلوآمریکن و براساس رده بندی LC , NLM صورت می پذیرد. مهمترین منابع مورد استفاده برای سازماندهی مجموعه کتابها در این بخش عبارتنداز: سرعنوان های موضوعی فارسی کنگره، سرعنوان های موضوعی فارسی پزشکی.
 2. بخش امانت و عضويت:

مهمترين وظيفه اين بخش امانت دادن كتاب می باشد. كتاب های اين بخش در دو قسمت مجزا (كتاب های فارسی و لاتين) رده بندی شده اند كه جوابگوی نيازهای دانشجويان در مقاطع مختلف تحصیلی موجود در دانشکده، اساتيد، پژوهشگران  و ... می باشد.

عضویت در کتابخانه مرکزی تابع قوانین داخلی کتابخانه بوده و برای کلیه اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان و مربیان حق التدریس و .. پس از طی مراحل اداری امکانپذیرمی باشد.

 1. بخش مرجع :

هدف بخش مرجع :

تسريع و تسهيل در يافتن اطلاعات مورد نياز مراجعان میباشد.

خدمات مرجع :

خدمات مرجع، به منظور پاسخگويي بهتر و سريعتر به پرسش هاي مراجعان ارائه مي گردد. اهميت خدمات مرجع در كتابخانه ها و ظهور نيازهاي اطلاعاتي جديد، ضرورت توجه بيشتر به ارائه خدمات در بخش مرجع را مي طلبد.

منابع مرجع:

منابعی هستند که بعنوان  مجموعه اي از اطلاعات منظم و سازمان يافته براي  پاسخگويي  سريع به سوالات تهيه و  تنظيم شده است نه  براي خواندن تمام آن، منابع مزبور امانت داده نمي شوند و در قسمت مرجع  نگهداري و فقط در كتابخانه بايد از آن استفاده نمود.

 1. بخش سالن مطالعه خواهران و برادران:

شامل 2 سالن مجزای ویژه خواهران و برادران مجهز به میزهای دو نفره مانع دار جهت مطالعه و ارتقاء فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی می باشد.

انتشار: