بگذر

برگزاری کارگاه های آموزشی

واحد پژوهشی دانشکده در نظر دارد دو کارگاه با موضوعات: علم سنجی (در تاریخ 97/04/19) و آشنایی با سامانه نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران، نوپا (در تاریخ 97/04/26) برگزار نماید، لذا از کلیه علاقمندان تقاضا می‌شود،پس از تکمیل فرم مربوطه و ارسال آن به رایانامه‌ی واحد پژوهش دانشکده به آدرس: Research@trjums.ac.ir یا تماس با شماره‌ی 52523225 داخلی 218 نسبت به ثبت نام، اقدام نمایند.

 فرم

انتشار: