بگذر

خط مشی کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی تربت جام

ماموریت

توانمندسازی در حوزه آموزش، پژوهش و فناوری و فعالیتهای مرتبط دردانشکده از طریق توسعه و تسهیل دسترسی از راه دور و مجازی به منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز جامعه هدف و  مدیریت بهره برداری از منابع علمی دیجیتال است.

اهداف

1-   ارائه خدمات از راه دور مرجع جهت راهنمایی، آموزش و توانمندسازی جامعه دانشگاهی

2-   ایجاد دسترسی منابع الکترونیکی معتبر و به‌روز به زبان فارسی و لاتین به جامعه دانشگاهی

3-   پشتیبانی از پژوهش و آموزش در راستای اهداف، رسالت و ماموریت دانشگاه

4-   استفاده از فناوریهای نو و به روزرسانی مهارتهای کتابداران جهت ارائه هر چه بهتر و بیشتر خدمات به جامعه دانشگاهی

5-سرعت در دسترسی نامحدود زمانی و مکانی

6-جایگزینی سیاست دسترسی به جای حفظ و نگهداری منابع

حوزه فعالیت

1-     کنترل دسترسی:

  • ا یجاد لینک دسترسی به منابع خریداری شده به به محض اعلام از طریق دفتر توسعه و انتشارات وزارت بهداشت
  • حذف لینکهای دسترسی به منابعی که مدت قرارداد آنها به پایان رسیده به محض اعلام دفتر توسعه و انتشارات وزارت بهداشت یا پایش هفتگی کتابدار مربوطه
  • ایجاد لینک دسترسی به منابع معتبر رایگان موجود در وب جهت تسهیل و یکپارچه سازی دسترسی به منابع از طریق پورتال

2-  آموزش و پشتیبانی پژوهش با توانمندسازی از طریق کارگاههای آموزشی . ...

3-  پاسخگویی به صورت حضوری و آن لاین از طریق لینک پرسش از کتابدار

4- اطلاع رسانی از امکان استفاده از منابع الکترونیک در خارج از محیط دانشکده از طریق vpn

 

 

 

 

انتشار: