بگذر

کارگاه های آموزشیتیر مرداد شهریور
مهر آبان آذر
دی بهمن اسفند


برگزاری کارگاه های آموزشی كتابخانه مركزي دانشکده  علوم پزشکی تربت جام از تیر ماه سالجاري طبق برنامه اعلام شده برگزار خواهد شد.
 
 هر كارگاه در صورتي برگزار ميشود كه حداقل 6 نفر براي آن كلاس ثبت نام كرده باشند.در غير اينصورت كارگاه لغو خواهد شد.
 
  ممكن است برخي كارگاهها در ساعات متفاوتي برگزار شود كه متعاقبا اعلام مي گردد.
 
مکان برگزاري: تربت جام، خیابان میر قوام الدین، دانشكده بپرستاری،کتابخانه مرکزی دانشکده
 علوم پزشکی تربت جام 
   
ليست شركت كنندگان هر كلاس بر اساس اولويت زمان ثبت نام، آماده مي شود.  چنانچه ثبت نام کننده اي بدون عذر موجه در کارگاه حاضر نباشد، تا سه کارگاه بعدي از ثبت نام و حضور آنها معذوريم.
 
پيش نياز شركت در كارگاه ها، آشنايي با كامپيوتر و مهارت جستجو در محيط وب است
 

انتشار: