بگذر

پیام تبریک به مناسبت قبولی دانشجوی استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد

پیام تبریک به مناسبت قبولی دانشجوی استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد

سرکار خانم فاطمه نیک بخت

قبولی ارزشمند و شایسته شما را در مقطع کارشناسی ارشد رشته اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (سهمیه استعداد درخشان با آزمون) را تبریک عرض نموده و از خداوند منان توفیق روز افزون را برایتان مسئلت می نماییم.

                                      دفتر استعداد درخشان دانشکده علوم پزشکی تربت جام

انتشار: