بگذر

اطلاعیه مصاحبه پذیرفته شدگان رشته نیمه متمرکز فوریتهای پزشکی سال تحصیلی 98-1397