بگذر

نقل و انتقالات دانشجویان

به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی انتقال، میهمان و انتقال توأم با تغییر رشته می رساند جهت ثبت نام از تاریخ 1397.08.23 به آدرسهای ذیل مراجعه نمایند.

 

 

سامانه انتقالی: http://transmission.behdasht.gov.ir 

سامانه میهمانی: http://guest.behdasht.gov.ir  

 

جدول زمانبندی سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان

23 آبان تا 3 آذر 97

دریافت فرم انتقال دائم/میهمانی از طریق سایت دانشکده یا آموزش دانشکده و تکمیل آن و پیوست مدارک لازم

 3 آذر تا 10 آذر 97

ثبت نام دانشجویان متقاضی در دانشگاه های مبداء و بارگذاری مدارک لازم

11 آذر تا 25 آذر 97

بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مبداء و ویرایش توسط دانشجو

 26 آذر تا 10 دی 97

اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مبداء

11 دی تا 23 دی 97

بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مقصد و ویرایش توسط دانشجو

24 دی تا 8 بهمن 97

اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مقصد

 

 

مدیر آموزش و تحقیقات

دانشکده علوم پزشکی تربت جام

انتشار: