بگذر

اطلاعیه برگزاری برنامه های آموزش مداوم

به اطلاع کلیه مشمولین آموزش مداوم می رساند، با توجه به راه اندازی واحد آموزش مداوم دانشکده علوم پزشکی تربت جام ، جهت اطلاع از برنامه های این واحد وثبت نام به آدرس اینترنتی   trjums.ircme.ir  مراجعه فرمایید.

انتشار: