بگذر

سامانه ارزشیابی اساتید

به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند سامانه تکمیل فرم ارزشیابی اساتید از روز سه شنبه مورخ 18  دی 1397 لغایت 22  دی ماه 1397جهت ثبت ارزشیابی اساتید فعال می باشد. جهت  دسترسی به سامانه آموزشی (دریافت کارت ورود به جلسه امتحان ،انتخاب واحد و مشاهده نمرات ) باید فرم های مربوط به ارزشیابی اساتید در پورتال آموزشی سامانه سما تکمیل گردد.

لازم به ذکر است کارت ورود به جلسه برای شرکت در جلسه امتحان الزامی است .

 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشکده علوم پزشکی تربت جام

انتشار: