بگذر

گزارش تصويري كلاس آمادگی المپياد کارآفرینی

گزارش تصويري كلاس آمادگی المپياد کارآفرینی

جلسه اول  كلاسهاي آمادگي المپياد کارآفرینی  با تدريس دكتر رجبی  در تالار تجهيزشده دانشگاه علوم پزشكي مشهد در تاریخ 97/11/11 برگزار شد.
در اين دانشجویان متقاضی حیطه کارآفرینی   دانشکده علوم پزشکی تربت جام  حضوری پویا داشتند. 

انتشار: