بگذر

گزارش تصويري از جلسه اول كارگاه آمادگي المپياد حيطه مديريت در نظام سلامت

گزارش تصويري از جلسه اول كارگاه آمادگي المپياد حيطه مديريت در نظام سلامت

حضور دانشجویان متقاضی المپیاد ، دانشکده علوم پزشکی تربت جام در جلسه اول کلاسهای آمادگی المپیاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
این کارگاه با تدریس دکتر رضا اخوان در سالن آمفی تئاتر اورژانس عدالتیان مشهد در تاریخ 9 بهمن از ساعت 16-19 برگزار شد.

انتشار: