بگذر

راهپيمايي 22 بهمن

راهپيمايي 22 بهمن

حضور پرشور کارکنان،اساتید و دانشجویان دانشکده علوم پزشکی تربت جام در راهپیمایی 22 بهمن همراه با سایر اقشار جامعه

انتشار: