بگذر

آزمون غربالگری یازدهمین المپیاد دانشجویی

آزمون غربالگری یازدهمین المپیاد دانشجویی

آزمون غربالگری یازدهمین المپیاد دانشجویی در مرحله غربالگری درون دانشگاهی با شرکت 15 نفر از دانشجویان متقاضی در دو حیطه کارآفرینی و مدیریت ، در تاریخ 25 بهمن 1397 برگزار شد. در این آزمون 3 نفر  از هر حیطه به صورت مستقیم به مرحله کشوری معرفی می شوند.  

اسامی پذیرفته شدگان حیطه کارآفرینی در دانشکده علوم پزشکی تربت جام   به شرح ذیل می باشد :

  • الیاس فیضی
  • اسماعیل آذریون
  • عاطفه تیموری

اسامی پذیرفته شدگان حیطه مدیریت نیز به زودی اعلام می شود.

انتشار: