بگذر

تغییر ساعت کاری واحدهای اداری دانشکده علوم پزشکی تربت جام از ابتدای تیرماه

تغییر ساعت کاری واحدهای اداری دانشکده علوم پزشکی تربت جام از ابتدای تیرماه

بر اساس اطلاعیه استانداری خراسان رضوی در راستای مدیریت بار شبکه برق و بهینه سازی مصرف انرژی در فصل گرما، ساعات کار ادارات استان از ابتدای تیرماه تغییر می کند.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی،پژوهشی و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی تربت جام، از شنبه اول تیر و به مدت یک ماه، ساعت کار ادارات از ساعت ۶و ۳۰ شروع و در ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه پایان می یابد.

 بر اساس این مصوبه، ساعت کار شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۶:۳۰ تا ۱۳:۳۰ می باشد و این زمان برای روز پنجشنبه، از ۶:۳۰ صبح تا ۱۲:۳۰ خواهد بود.

انتشار: