بگذر

موافقت رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام با استعفای دکتر علی غریبان فیروزکوهی

موافقت رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام با استعفای دکتر علی غریبان فیروزکوهی

از سوی رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام با استعفای دکتر علی غریبان فیروزکوهی معاون آموزشی،پژوهشی و فرهنگی دانشجویی دانشکده موافقت شد.

به گزارش خبرنگار مفدا تربت جام،رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام با استعفاء دکتر علی غریبان فیروزکوهی موافقت کرد.

دکتر افکار در این باره گفت:دکتر غریبان فیروزکوهی به دلیل مشکلات شخصی درخواست استعفا نمودند که ضمن تقدیر و تشکر از زحمات ایشان در طول مدت تصدی و فعالیت دلسوزانه در پیشبرد اهداف دانشکده با استعفا ایشان موافقت شد.
وی ادامه داد:با آرزوی موفقیت برای دکتر غریبان فیروزکوهی طی حکمی دکتر حامد محمدی به عنوان سرپرست معاونت آموزشی،پژوهشی و فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی تربت جام معرفی شد.

انتشار: