بگذر

انتصاب مدیر فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی تربت جام

انتصاب مدیر فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی تربت جام

مدیر جدید فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی تربت جام منصوب گردید.

طی حکمی از سوی دکتر علی غریبان فیروزکوهی  مدیر جدید فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی تربت جام منصوب گردید. به گزارش خبرنگار مفدا تربت جام،طی حکمی از سوی دکتر علی غریبان فیروزکوهی معاون آموزشی،پژوهشی وفرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی تربت جام دکتر محمدرضا خزدیربه عنوان مدیر جدید فرهنگی دانشجویی دانشکده منصوب و همچنین از زحمات و تلاشهای سرکار خانم کلانترنژاد مدیر پیشین فرهنگی دانشجویی دانشکده تقدیر و تشکر به عمل امد.

انتشار: