بگذر

چاپ مقاله سوانح ترافیکی در مجله رسمی انجمن پزشکی بین المللی ترافیک

چاپ مقاله سوانح ترافیکی در مجله رسمی انجمن پزشکی بین المللی ترافیک

 

مقاله ریاست و عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی تربت جام در مجله رسمی انجمن پزشکی بین اللملی ترافیک چاپ شد

به گزارش خبرنگار مفدا جام  ، دکتر محمد افکار، ریاست دانشکده علوم پزشکی تربت جام  گفت: این مقاله  با همکاری جلیل حسنی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی تربت جام و پنج نفر  از دانشگاه های گناباد، گرگان و شهید بهشتی
 و دو نویسنده از پزشکی قانونی کشوربه نگارش درآمده است.

وی افزود : عابران پياده آسيب پذيرترين گروه در سوانح ترافیکی  هستند و سهم بالایی از موارد مرگ ناشی از آن را به خود اختصاص می دهند. 

ریاست دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت  : با توجه به سهم بالای مرگ عابران پیاده بر اثر سوانح ترافیکی در ایران در مطالعه حاضر به تعیین مناطق پرخطر و کم خطر حوادث رانندگی منجر به فوت مـرتبط بـا عابران پیاده و تحلیل مکانی آنها پرداختیم  که منابع مورد مطالعه در نگارش این مقاله از پنج پایگاه داده ای الکترونیکی شامل pubmed, scopus, embase, web of science و  google scholar بوده است . 

دکتر محمد افکار بیان کرد : پژوهش حاضر بصورت مقطعی بر روی 4371 عابر پیاده متوفی که در سال 1391 توسط سازمان پزشکی قانونی در ایران گزارش شده بود انجام شد و  با استفاده از نرم‌افزار  ArcGis، مناطق پرخطر و کم‌خطر از طریق محاسبه خودهمبستگی مکانی داده‌ها شناسایی شد.

وی تصریح کرد : با استفاده از شاخص موران الگوی سوانح ترافیکی مورد برر سی  قرار گرفت  و شاخص گتی محلی نقاط پر خطر و کم خطر شناسایی شدند.

ریاست دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت : نتایج این پژوهش نشان داد که میزان بروز کشوری سوانح ترافیکی مرتبط با عابران پیاده 5.74 درصدهزارنفر بوده است  و پس از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار GIS، شاخص گتی محلی نشان داد که حادثه خیزترین نقاط ایران از نظر سوانح ترافیکی مرتبط با عابران پیاده مربوط به استان های قم، قزوین، مازندران، مرکزی، تهران، زنجان، گیلان و گلستان می باشند.

دکتر محمد افکار  افزود : وجود لکه های داغ نشان می دهد که استان های فوق جزء استان های مخاطره آمیز کشور از نظر سوانح ترافیکی عابران پیاده محسوب می شوند و  عواملی از قبیل حجم بالای تردد وسایل نقلیه، سیستم پیچیده راه ها، تراکم بالای جمعیت (افزایش عبور و مرور عابران پیاده در داخل شهرها و مجاورت شهرها) و برخی از متغیرهای دموگرافیک از جمله سطح تحصیلات، وضعیت تاهل، جنسیت، میزان درآمد و بیکاری و ترکیب سنی مختلف جوامع می توانند خطر مرگ عابران پیاده را در استان های فوق افزایش دهند

انتشار: