بگذر

راهیابی گروه موسیقی دانشکده علوم پزشکی تربت جام به مرحله نهایی جشنواره بین المللی سیمرغ

راهیابی گروه موسیقی دانشکده علوم پزشکی تربت جام به مرحله نهایی جشنواره بین المللی سیمرغ

به گزارش مفدا  تربت جام، هیات انتخاب بخش موسیقی دهمین جشنواره بین‌المللی سیمرغ، اسامی برگزیدگان این بخش را از میان ۳۰۰ اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره اعلام کردند.

در رشته گروه سرود ۲۷ اثر، رشته گروه نوازی سنتی ۴۴ اثر، خوانندگی پاپ ۱۷۹ اثر، آواز ایرانی ۹۴ اثر در بخش موسیقی ثبت نام کرده‌اند و در این دوره از جشنواره با یکدیگر به رقابت پرداختند.

دانشکده علوم پزشکی تربت جام در رشته گروه نوازی سنتی در بخش موسیقی موفق به راهیابی به مرحله نهایی دهمین جشنواره بین المللی سیمرغ شد.

اعضای گروه موسیقی به شرح زیر است:

سرپرست گروه :مهران پروزن

اعضای گروه موسیقی:مهران پروزن – دانیال سلیمانی – مهلا حافظ – محمدمهدی عبدالهی – سلیمان علیزایی – غلامرضا خسروی

انتشار: